Quận 8 qua Bình Thạnh bao xa, Quận 8 qua Quận 1 bao xa

Khoảng cách quảng đường từ Quận 8 đến Bình Thạnh ở tại Thành phố Hồ Chí Minh là bao xa, từ Quận 8 đến Quận 1 và các Quận huyện khác là bao nhiêu km. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chính được trình bày bởi Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Địa ốc BEST REAL ngay sau đây nhé:

Quận 8 qua Bình Thạnh bao xa ?

Quận 8 qua Bình Thạnh bao xa

Khoảng cách từ Quận 8 đến Bình Thạnh ở tại Thành phố Hồ Chí Minh là 20,6km (45 phút di chuyển).

Bản đồ đường đi từ Quận 8 đến Bình Thạnh ở tại Thành phố Hồ Chí Minh trên Google map online.

 

Quận 8 qua Quận 1 bao xa ?

Quận 8 qua Quận 1 bao xa

Khoảng cách từ Quận 8 đến Quận 1 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh là 12,7km (24 phút di chuyển).

Bản đồ đường đi từ Quận 8 đến Quận 1 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh trên Google map online.

 

Quận 8 qua Quận 5 bao xa ?

Quận 8 qua Quận 5 bao xa

Khoảng cách từ Quận 8 đến Quận 5 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh là 7,5km (15 phút di chuyển).

Bản đồ đường đi từ Quận 8 đến Quận 5 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh trên Google map online.

 

Quận 8 qua Quận 9 bao xa ?

Quận 8 qua Quận 9 bao xa

Khoảng cách từ Quận 8 đến Quận 9 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh là 33,5km (59 phút di chuyển).

Bản đồ đường đi từ Quận 8 đến Quận 9 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh trên Google map online.

 

Quận 8 cách Quận 3 bao xa ?

Quận 8 cách Quận 3 bao xa

Khoảng cách từ Quận 8 đến Quận 3 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh là 12km (33 phút di chuyển).

Bản đồ đường đi từ Quận 8 đến Quận 3 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh trên Google map online.

 

Từ Quận 8 đến Thủ Đức bao nhiêu km ?

Từ Quận 8 đến Thủ Đức bao nhiêu km

Khoảng cách từ Quận 8 đến Thủ Đức ở tại Thành phố Hồ Chí Minh là 25,8km (52 phút di chuyển).

Bản đồ đường đi từ Quận 8 đến Thủ Đức ở tại Thành phố Hồ Chí Minh trên Google map online.

Những bài viết mới nhất trong tuần có liên quan, mời các bạn cùng tham khảo thêm chi tiết.

Content by AIC Marketing

Vận hành bởi Công ty TNHH Truyền thông AIC Marketing Group